Algemeen

Vanaf 25 mei 2018 is iedere website die persoonsgegevens verwerkt wettelijk verplicht om een privacyverklaring op te stellen. Dit is de privacyverklaring van Virtueel Assistent Sandra. In deze verklaring vind je welke gegevens ik verwerk en met welk doel.

Dit is de website van Virtueel Assistent Sandra. Virtueel Assistent Sandra is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. In deze verklaring leg ik uit wat dat inhoudt en waarom ik dat doe.

Contactgegevens

Virtueel Assistent Sandra
https://vasandra.nl
info@vasandra.nl
Sandra Meers
KVK 70040710

Persoonsgegevens

Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in een reactie die je plaatst of in correspondentie  en telefonisch.
 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn web.

Doel en grondslag voor verwerken van persoonsgegevens 

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten.
 • Virtueel Assistent Sandra analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Virtueel Assistent Sandra verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Virtueel Assistent Sandra neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Virtueel Assistent Sandra gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

 • WordPres
 • Mailchimp

Termijn van bewaren persoonsgegevens

Virtueel Assistent Sandra bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Voor- en achternaam
Bewaartermijn minimaal 7 jaar
Reden: Belastingdienst

E-mailadres
Bewaartermijn minimaal 7 jaar
Reden: Belastingdienst 

Adres
Bewaartermijn minimaal 7 jaar
Reden: Belastingdienst 

Rekeningnummer
Bewaartermijn:minimaal 7 jaar
Reden: Belastingdienst

Tracking gegevens google analytics
Bewaartermijn: 14 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden 

Virtueel Assistent Sandra verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Virtueel Assistent Sandra zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwen van jouw gegevens. Virtueel Assistent Sandra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Het gaat hier om ICT ondersteuning van de website en back-ups.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account en e-mail. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een email naar info@vasandra.nl. Ik zal dan zo snel mogelijk op jouw verzoek reageren. 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig 

Ik neem de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met mij op via info@vasandra.nl.